Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

ENÂMİL-U MESÂİL-İT-TEVHÎD (2 CİLT)

ENÂMİL-U MESÂİL-İT-TEVHÎD (2 CİLT)
/ 978-605-5434-38-0
₺900,00
Vergiler Hariç: ₺900,00

اَنَامِلُ مَسَائِلِ التَّوْحِيدِ = ENÂMİL-U MESÂİL-İT-TEVHÎD           

           Müellif’in Arabca olarak yazdığı iki cildlik bu eser, İşrâkiyye felsefesinin yahud müsteşriklerin batağına batan günümüzdeki bazı mutasavvıfların, zarûret-i dîniyyeden olmadığı halde zarûret-i dîniyyedenmiş gibi serdettikleri vahdet-i vücud ve vahdet-i şuhûd hakkında küfre götürecek veya yakınlaştıracak görüşlerine sed çekmek amacıyla, Ehli Sünnet vel’Cemaat itikadında kaynak iki yüz altmış üç esere başvurularak hazırlanmış olup ilm-i Tevhîd’den bahsetmektedir. Çünkü ilm-i Tevhîd, asılların aslıdır.

            Eser, Ehli Sünnet vel’Cemaat Mâturidî ve Eş’arî’den büyük fukahaların ve hadisçilerin ittifak ettikleri Tevhîd meselelerinin geniş konularını “enmile = parmak uçlarından bir uç” diye başlıklar halinde ve bu meseleler altına giren maddeleri de “fasıl” olarak izah etmektedir.

            Eser “el-akîdet-ul-mürşide” ile süslendirilmiştir. “Tevhîde dokunur” demek bahanesiyle vahdet-i şuhud mesleğine girenleri tekfir edenleri irşad etmek maksadıyla, konuya aid olan Tevhîd meselesi büyük imamlardan naklen izah edilmekte ve İlâhî sıfatların itikadında Ehli Sünnet velCemaatin yolunu bilmeyip vahdet-i vücud ve vahdet-i şuhûd meselelerine giren kimsenin durumu, saman çöpüne binip denize açılan kimsenin durumuna benzetilmektedir.

            Eserde ilm-i Tevhîd’in tarifi, konusu, semeresi, fazileti, nisbeti, vâdı’ı, ismi, kaynakları, hükmü, Ehli Sünnet velCemaatin tarifi, ulemânın “vücud” lafzı ve manası hakkındaki ihtilafı, Allah Teâlâ’nın sıfatları, vahdet-i mutlaka veya vahdet-i vücud hakkında felsefecilerin ve sûfîlerin görüşleri, iki yol arasındaki fark, vahdet-i vücud hakkında ehli hadis ve sûfîlerin görüşlerinin birbirine denkliği, hulul, ittihad, teşbih, tecsîm iddia eden fırkalar, Ehli Sünnete muvâfık olan tasavvuf ilmi, Allah Teâlâ’nın Zâtı’nı idrakten mahlukun acziyeti, Tevhîdin nurlarının görülmesinin mümkünlüğü, sûfîlerden ehli tahkik indinde tecellînin manası gibi ilm-i Tevhîddeki birçok meseleler, ayet ve hadislerle delillendirilerek akıcı bir uslubla izah edilmiştir.

            Özellikle sûfîlerin, ilm-i tasavvuf’ta ve ilm-i kelam alanında çalışma yapan araştırmacıların, yoldan kaymalardan korunmak için ellerinde bulundurmaları gereken bir eserdir. Hâsılı eser, Tevhîdin, bir şeyin bir şeyi yapması demek olmayıp, bir tek Zât’ın her şeyi yapması demek olduğunu; vahdet-i mutlaka, vahdet-i vücud, vahdet-i şuhud mesleklerinin akılla bilinmeyeceğini, ilm-i Tevhîd ve amel-i Tevhîdde Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e ittibâ’ edildiği halde İslâmî tatbikatla ancak bilinebileceğini isbatlamaktadır.

Yorumlar

Yorum Yapınız
Siparişleriniz 1 ile 2 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Siparişinizi resimli bir kimlik ibraz ederek, imza karşılığı kargo görevlisinden teslim alabilirsiniz. Teslimat anında belirttiğiniz adreste siz yoksanız, siparişiniz teslimat adresinde bulunan kişi/kişilere, resimli kimliği kontrol edilip imzası alındıktan sonra teslim edilmektedir. Grev, lokavt, tabii afetler, ayaklanma, halk hareketleri, nükleer risk ve tehlike, savaş, istila, ihtilal, iç savaş, sabotaj ve yangın halleri gibi olağanüstü durumlarda ve alıcıdan kaynaklanan (adreste bulunmama, teslim alacak yetkilinin olmaması, alıcının adresten taşınmış olması, vb.) durumlarda teslimat süresi ve koşulları değişkenlik gösterebilir. Değişim Şartları Ürünü beğenmediğiniz ve değiştirmek istediğiniz taktirde ürünün kargo ücretini ödeyerek adresimize gönderimini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak 14 gün boyunca ürünü gördüğünüzden farklı gelmesi ve/veya yanlış sipariş durumunda istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ayıplı Ürünler Üründen kaynaklanan herhangi bir kusurdan dolayı yapacağınız iadelerde aldığınız ürünü teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde gönderim yapabilirsiniz. Ürün ayıplı olup/olmadığı kontrol edilecek olup, bu süreden sonra karşılaşılan kusurlar garanti kapsamında değerlendirilecektir. Karşılaştığınız problemler için numaralı telefonumuzdan bilgi edinebilirsiniz. Faturanın arka yüzündeki ve/veya Dilara web sitesinde ki değişim formu eksiksiz doldurulmalı ve değişim alanı imzalanmalıdır. Değişim formunda yer alan açıklama alanları ve değişim nedeni eksiksiz ve dikkatli doldurulmalıdır. Ayıplı ürünler için değişim tercihi mutlaka seçilmelidir. Değiştirmek istediğiniz ürün kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş ya da paketinin hasar görmemiş olması gerekmektedir. Değiştirmek istediğiniz ürünleri tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile göndermeniz gerekmektedir. Ürünler adresimize gönderilirken orijinal kutusu zarar görmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir. Yani; ürünler kargoya direkt orijinal kutusu ile değil, orijinal kutusunun koruyucu bir koliye yerleştirilmesinden sonra gönderilmelidir. Ürünü göndermeden önce değişim sebebinizi Çağrı Merkezi telefonumuzdan bize iletmeniz gerekmektedir. Ürünün ayıbı yetkili birimler tarafından tespit edilen tüm ürünler değiştirilebilir ancak mazeretsiz değişimler aşağıdaki durumlarda kesinlikle yapılamamaktadır. Ambalajı Bozulmuş Ürünler Değiştirilmek istenen ürün, satın alındığı andaki gibi kusursuz, eksiksiz ve orijinal kutusunda olmalıdır. Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilemeyen ürünlerin değişimi mümkün değildir. Değiştirilen ürünün ambalajı kullanıcı tarafından hasarlanmış ve bu nedenle ürünün tam fiyatından tekrar satılabilme özelliği yitirilmiş ise, değişim işlemi sırasında bir bedel kesintisi uygulanır ve değişim buna göre yapılır. Dilara E-Ticaret sitesi Dilara, ambalaj hasarının miktarına göre ürünü değiştirmeme hakkına sahiptir. Bankaların çalışma prensibi gereğince taksitli olarak satın almış olduğunuz ürünlerin geri ödemeleri de ekstrenize aynı taksit planı doğrultusunda yansıyacaktır.