Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz
 • TÜRKÇE ESERLER
 • TÜRKÇE ESERLER

  38 adet ürün gösteriliyor
  Aşkı anlatan bu eser, aşkı tanımlayıcı bilgilerin yanında: “Allah Teâlâ’nın ruhlarla antlaşması”, “İlâhî sevginin alâmetleri”, “Allah Teâlâ’nın ismi, sıfat ve fiiliyle tecellî etmesi”, “Vahdet-i Mutlaka”, “Vahdet-i Vücûd”, “Vahdet-i Şuhûd”, “Fenâ fil’İhvan”, “Fenâ fiş’Şeyh”, “Fenâ fir’Rasul”, “Fenâ ..
  ₺400,00
  Vergiler Hariç:₺400,00
  Bu risâle dört bölümden ibaret olup, birincisinde şeytan, cin ve habis ruhlardan Allah Teâlâ’ya sığınmak, ayrıca büyücülere, sihirbazlara, psikolojik olarak muhatablarını tahakküm altına almak isteyen cambazlara mukâvemet etmek keyfiyeti; ikinci bölümde, Kelime-i Tevhîd ve Esmâ’-i Hüsna’yı zikretmen..
  ₺500,00
  Vergiler Hariç:₺500,00
     Her bir insanda, iç ve dışa bakan, sol memenin iki parmak aşağısında kozalağı şeklinde bir kalb vardır. Ebedî saadete kavuşmak için “DİRİLMESİ” şart olan kalb, bu maddî kalbe bağlı ve insanın hakîkatine nisbet edilen “latîfe”dir. Bu latîfe, İlâhî nurların akislenmesine, kabullenilmesine..
  ₺50,00
  Vergiler Hariç:₺50,00
    Eser, İbrahim Hakkı Erzurûmî kuddise sırruhu’nun, Osmanlı Devleti’nde büyük bir önemle okullarda temel ders olarak okutulan yüz on beytlik itikad manzumesinin iki bin beş yüz i’tikâdî mesele ile şerhedildiği, alanındaki en kapsamlı ve ciddî çalışmalardandır.        &n..
  ₺700,00
  Vergiler Hariç:₺700,00
  Olgunluk âmirin emrini kırmamaktan ibarettir. Allah Teâlâ’dan daha üstün bir âmir de yoktur. Olmadığından dolayı, O’nun emrlerini kabul edip yerine getiren, yasaklarından da sakınan, takvâ sahibidir. Türkçesi Olgun… Elbette bu olgunluğun alâmetleri vardır; kuru davâ ile olmaz.      &n..
  ₺150,00
  Vergiler Hariç:₺150,00
   Bugün yeryüzünde huzur ve adaletin olmamasının tek sebebi, insanın kendisine yöneltilen âlî İslam Dîni’nin hayat nizamından, cehalet ve inadı yüzünden ğâfil kalmasıdır.       Bütün dünyadaki Müslüman gençliği gibi memleketimiz gençliğinin üzerine de bir sel gelmiştir. Gençl..
  ₺50,00
  Vergiler Hariç:₺50,00